REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOPALNIAZABAWY.PL

Sklep internetowy, działający pod adresem kopalniazabawy.pl., prowadzony jest przez:

 Piotr Rasztar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą :

PR77 Piotr Rasztar

ul. Azaliowa 18

58-306 Wałbrzych

NIP: 8861360448

REGON: 20231244

Organ rejestrowy / ewidencyjny - MINISTER GOSPODARKI

Nazwa rejestru / ewidencji - CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Kontakt za Sprzedawcą:

tel. +48 883 538 907;

e-mail: sklep@kopalniazabawy.pl ;

ul. Azaliowa 18 , 58-306 Wałbrzych.

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Internetowy towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 

 

Słowniczek:

Sprzedawca: Usługodawca- firma PR77 Piotr Rasztar z siedzibą  ul. Azaliowa 18, 58-306 Wałbrzych, NIP: 8861360448, REGON: 20231244;

Sklep Internetowy, Sklep - sklep internetowy Usługodawcy, który dostępny jest pod adresem internetowym: kopalniazabawy.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, a w szczególności, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą; 

Umowa Sprzedaży lub Umowa- umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;  

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym  rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;  

Formularz rejestracyjny- formularz dostępny w Sklepie Internetowym , który umożliwia utworzenie konta;

Formularz zamówienia- usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym , który umożliwia złożenie zamówienia;

Konto- Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą Loginem i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;   

Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk- funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie kodu rabatowego, jak również  ustalenie i modyfikację danych zamówienia (ilość produktów, adres dostawy, formy płatności, dane do faktury, sposób dostawy); 

Podmiot realizujący płatność- zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową lub kartą płatniczą; 

Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); 

Przelew tradycyjny- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub   stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); 

Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) – płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia; 

Kodeks cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.  z 2014r. poz.827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 

z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.);

Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu Internetowego);

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów lub usług; 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczane są  na stronie kopalniazabawy.pl . Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę kopalniazabawy.pl , 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym potrzebne  jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Rejestracja Konta Klienta, a także  korzystanie z funkcjonalności strony internetowej kopalniazabawy.pl jest nieodpłatne.

5. Sklep Internetowy nie prowadzi  sprzedaży hurtowej. Sklep Internetowy uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.

6. Klient, aby usunąć konto,  musi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep Internetowy o woli jego usunięcia.

II  ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie kopalniazabawy.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika PR77.

 

3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

5. Zamówienia w Sklepie Internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

8. Sklep internetowy może w dowolnym czasie zmieniać ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzać nowe towary do oferty,organizować akcje promocyjne na stronach Sklepu i poza, obniżać ceny Produktów, dokonywać wyprzedaży towaru oraz może wprowadzać dowolne zamiany w bieżącej ofercie. 

9. Opublikowane ceny na stronach internetowych Sklepu obowiązują w chwili składania zamówienia przez Klienta do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegają zmianie. 

10. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT (na życzenie Klienta) .

10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny kopalniazabawy.pl , pomiędzy Klientem a Sklepem  prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient  jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

 

III  WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 

 

1 Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej na wskazany adres,

b. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,  po ustaleniu szczegółów telefonicznie.

 

2. Sklep Internetowy będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie kopalniazabawy.pl. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 

3. Za zamówione Produkty Klient  płaci:

 

a) przelewem na konto sklepu  - nr konta PKOBP: 15 1020 5095 0000 5402 0204 0665,

 

b) gotówką pracownikowi firmy przewozowej przy odbiorze przesyłki,

 

c) gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

4. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Klienta, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki.

 

5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru, od momentu przekazania przez Sprzedawcę, spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

 

6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Klient ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7. Koszt dostawy  określony jest przy składaniu zamówienia.

 

8. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

 

a) w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,

 

b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,

 

c) zamówiony towar nie zostanie odebrany Sprzedawy w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

 

 

IV REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 

1. Jeżeli Klient  stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem.

 

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

 

4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@kopalniazabawy.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedawcy.

 

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres Sprzedawcy]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

VI  OCHRONA DANYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta  przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.  Są one konieczne w celu wywiązania się z Umowy Sprzedaży. 

3.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu Internetowego – Piotr Rasztar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PR77 Piotr Rasztar.

6. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: PR77 Piotr Rasztar, ul. Azaliowa 18, 58-306 Wałbrzych

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kopalniazabawy.pl .

VII  PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.). 

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

4. Znaki towarowe, nazwy i zdjęcia produktów stanowią  wyłączną własność ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów. 

5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego. 

Data publikacji regulaminu na stronie Sklepu Internetowego: 15.05.2019r.